Personvernerklæring.
Ansvarlig for innsamling, bearbeiding og bruk av dine personlige opplysninger slik datavernlovgivningen definerer det, er Klubb Alfa Romeo Norge, Org. nr: 997 578 600
(heretter kalt KARN). KARN er ansvarlig for dine data. Vi bruker dine data kun til det formål å avholde arrangementet på en lovlig og forsvarlig måte. KARN vil ikke dele din informasjon med andre og dine data slettes så snart norsk lovgivning tillater det. Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg eller gjøre bruk av retten du har til å sperre eller slette dataene. I så fall kan du kontakte oss via www.klubbalfaromeo.no/styret/